februari 2016 archive

känslorna i skåp och lådor

Kanske har du en hel del saker som du inte använder, kanske inte ens tycker om. De kan vara prydligt staplade i ett förråd, eller nedkastade huller om buller i en låda. Du äger måhända en del prylar som du samlat på dig genom åren men som inte sett dagens ljus på evigheter. Många gånger kan vi uppleva […] Read more…

Vad skulle du spara?

Om du tänker efter, vad är viktigt för dig? Vad värdesätter du mest? Och varför? Vilken betydelse har sakerna du omger dig med? Är de bara saker eller förknippar du dem med något särskilt? Är alla saker jätteviktiga och o, så värdefulla? Om du var tvungen att välja, hur skulle du tänka då? Föreställ dig att ditt […] Read more…